X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Paneuropeiskt rundabordssamtal om diabetesvården hölls i Stockholm

17 juni 2019

Användningen av vård- och hälsodata är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla diabetesvården. Den 14 juni stod LIF och EFPIA värd för ett rundabordssamtal på temat, där intressenter från hela Europa deltog.

Användningen av vård- och hälsodata är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla diabetesvården och optimera utfallet för de som får diagnosen. Inte minst bidrar det till en jämlik vård. Genom att kartlägga och mäta behandlingsresultat på individnivå i sjukvården kan man förstå variationen i hälsoutfall, urskilja områden som måste förbättras och identifiera vilka behandlingar som är mest effektiva – utfallsbaserad kunskap som kan användas i vården på rikstäckande eller till och med ännu bredare geografisk skala för att ge patienterna tillgång till de bästa behandlingarna och minska risken för komplikationer, exempelvis följdsjukdomar som stroke och blindhet.

Europeiskt fokus på utfallsbaserad diabetesvård

Eftersom användandet av hälsodata och kvalitetsregister skiljer sig åt både mellan och inom EU-länderna har EFPIAs (den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag) initiativ EFPIA Diabetes Platform startat ett projekt för att snabba på utvecklingen av utfallsbaserad diabetesvård. Det inleddes med ett rundabordssamtal i Stockholm den 14 juni där LIF och EFPIA stod värd och intressenter från hela Europa bjöds in.

Sveriges nationella diabetesregister – en förebild

Dag Larsson, senior sakkunnig policy på LIF och en av dagens talare, berättar att svenska diabetesforskare och kliniker har jobbat länge med att etablera NDR, det nationella diabetesregistret, och att det ses som en mycket intressant förebild för andra länder.

– Det tillsammans med andra typer av data och det faktum att vi har en närmast heltäckande bild av svenska patienter gjorde att de kom hit för att lyfta diskussionen.

Temat för rundabordssamtalet var hur dataregister och hälsodata kan förbättra hälsan för personer med diabetes. Experter från hela Europa delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med register och hindren för att utveckla och använda dem optimalt. Dag Larsson får frågan vilka insikter och kunskaper den intensiva halvdagen bjöd på.

Data kan hjälpa den enskilda patienten och utveckla vården i EU

– Några av insikterna var att det är angeläget att bygga datainsamling och användning på ett sätt som inger förtroende hos beslutsfattare och allmänhet. På det sättet kan data användas både för att hjälpa den enskilda patienten och för att utveckla vårdens kvalitet och resultat.

Och det finns möjligheter för EU-länderna att samarbeta kring vårddata och dataregister för att förbättra sjukvården:

– Om vi kan enas om vilka parametrar som är mest angelägna att följa finns det också tekniska möjligheter att göra jämförelser över landsgränserna utan att känslig information behöver skickas till annat land. Det kan i sin tur skapa underlag för väl underbyggda beslut om prioriteringar i vården.

Läs Dag Larssons och Troels Rye-Andersens blogginlägg på efpia.eu: Can registries drive better outcomes for diabetes patients?