X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Otydlig dom från HFD i ”Cimzia-målet”

18 december 2015

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel inom läkemedelsförmånen saknar författningsstöd. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fast i en dom den 17 december 2015.

Region Skåne och läkemedelsföretaget UCB Pharma skrev våren 2012 ett avtal som gav regionen 15 procent i återbäring av all försäljning av TNF-hämmaren Cimzia till reumatiker. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket, TLV, menade att detta stred mot lagen eftersom priser för läkemedel inom förmånen ska vara desamma över hela landet. TLV beslöt därför att förbjuda Region Skåne att ingå eller förnya prisöverenskommelser om läkemedel som förskrivs på recept inom läkemedelsförmånerna. HFD har nu konstaterat att TLV inte hade stöd i lag att förbjuda Region Skåne att ingå det aktuella avtalet.

- Vi kan konstatera att det är en mycket kortfattad dom som inte besvarar det som enligt oss är huvudfrågan, nämligen om denna typ av avtal är i strid med lagen eller inte, säger Anders Blanck. Det som behövs nu är att regeringen snarast vidtar de åtgärder som krävs för att åstadkomma klarhet om vad som egentligen gäller, och ge företagen tydliga och stabila regler för sin verksamhet i Sverige.