Öppenhet om ersättningar till sjukvården

31 maj 2016

LIF öppnade den 31 maj webbportalen där LIFs medlemsföretag öppet rapporterar alla utbetalningar som skett under 2015 till hälso- och sjukvården. Före juni månads utgång skall rapporteringen vara komplett, men många företag har redan rapporterat till portalen.

Bakgrunden är beslutet redan 2013 av den samlade europeiska läkemedelsbranschens organisation EFPIA om att öka transparensen om företagens samarbete med sjukvården och dess personal – ett samarbete som är helt nödvändigt för forskningen kring läkemedel. I år kommer alla europeiska länder att införa motsvarande redovisningssystem som LIF nu har öppnat.

De summor som respektive läkemedelsföretag nu visar upp är utbetalningar som gjorts till hälso- och sjukvården under förra året. Det handlar framför allt om ersättningar för deltagande i kliniska läkemedelsprövningar, men också om ersättningar till enskilda medarbetare och till vårdenheter och kliniker inom hälso- och sjukvården, samt om sponsring och donationer.

Läs kommentarer från LIFs VD och LIFs etikansvarige i denna artikel på LIFe-time.se.