Öppen konsultation: LIFs åtgärdsförslag för att öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna

4 april

Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Att företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna görs i Sverige är viktigt både för patienterna, hälso- och sjukvården och de globala läkemedelsföretagen och bidrar till ökad svensk konkurrenskraft inom Life Science-området. Fram till i slutet av 1990-talet hade Sverige en ledande position i Europa vad gäller företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar men efter millenniumskiftet har utvecklingen varit negativ.

Förslag inom fyra områden – från lagstiftning till statligt stöd

LIF har tagit fram ett åtgärdsförslag för att öka de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna. Under perioden den 15 mars till den 15 april tar LIF emot synpunkter på de åtgärdsförslag som den forskande läkemedelsbranschen tagit fram för hur Sverige ska återta sin position och bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Åtgärdsförslagen består av ett antal förslag inom fyra områden:

  • Nationell överenskommelse för en hälso- och sjukvård som integrerar företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar
  • Statligt stöd – Infrastruktur för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar
  • Nödvändiga åtgärder gällande lagstiftning
  • En särskild satsning på morgondagens kliniska läkemedelsprövningar

Synpunkter krävs för att utveckla och utvärdera förslagen

– Nu efterfrågar vi dialog med och synpunkter från övriga intressenter, inklusive regioner, myndigheter, politik, hälso- och sjukvården, patientföreträdare, företag och andra intresseorganisationer,  säger Maria Fagerquist, policyansvarig för klinisk forskning på LIF.

– Vi vill t.ex. veta: håller man med oss i synen på vad som behöver göras? har vi missat något? vad är viktigast?

Dina synpunkter lämnar du genom att fylla i formuläret nedan. Konsultationen är öppen fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 15 april.

Resultatet av konsultationen kommer att publiceras på lif.se efter den 15 april. Därefter skickas åtgärdsförslagen in till regeringens Life Sciencekontor, där arbetet med att ta fram en ny Life Sciencestrategi pågår.