Nya apoteksutredningen

23 november 2015

Den nya apoteksutredningens direktiv har nu presenterats, och beskrivs väl i direktivens rubrik "Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden".
– Det är viktigt att konstatera att vissa grundläggande förutsättningar för Sveriges läkemedelsdistribution ligger helt fast och inte kommer att förändras som ett resultat av den nya utredningen, säger LIFs VD Anders Blanck. Det handlar om att utbytessystemet för generika inte skall förändras, liksom att utredningen inte får föreslå förändringar som innebär högre kostnader.

Områden som ska utredas är huvudsakligen av ganska teknisk natur, som e-handel och regler för returrätt – men också frågor om kvarstående brister i apotekssystemet efter omregleringen.

– När det stod klart att regeringen önskade en ny apoteksutredning var det viktigt för LIF att man inte utredde gamla, redan väl utredda frågor på nytt. Vi kan konstatera att LIFs önskemål i detta hänseende har uppfyllts.

– Nu börjar ett intensivt arbete för utredaren. Det kvalitets- och säkerhetsfokus som regeringen önskar innehåller många skilda delområden. LIF ser fram emot att bidra med underlag och inspel. Vi hoppas på en nära och konstruktiv dialog med utredaren Åsa Kullgren, säger Anders Blanck.