Ny världsunik forskningsportal etableras i Sverige

1 september 2015

Sex regionala cancercentrum etablerar nu en nationell, virtuell portal för forskningssamverkan på cancerområdet mellan vården, akademin och industrin.
En samordningsfunktion inrättas vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

– Det är mycket positivt att Sverige tar initiativ och skapar möjligheter för en ny forskningsmiljö säger Anders Blanck, VD för LIF- de forskande läkemedelsföretagen. Detta är ett viktigt utvecklingsarbete för landets patienter. Under hösten kommer alla kliniker som behandlar lungcancer i Sverige uppmanas att ansluta sig till den nya portalen, därefter ser vi fram emot en fortsatt utbyggnad där andra tumörformer inkluderas. Att forskningsportalen utvecklas i samverkan mellan vård, akademi och läkemedelsbranschen kommer säkert att bidra till en stärkt cancerforskning och ytterligare stärka Sverige som Life science-nation.