Ny rapportsammanställning om hur Sverige kan nå en vård i världsklass

23 juni 2015

Skriften ger en sammanfattning av ett stort antal aktuella rapporter och utredningar som på olika sätt ger en bakgrund till, eller en analys av, problem som måste åtgärdas för att Sverige verkligen ska kunna få en vård i världsklass.

Skriften är indelad i tre avdelningar: Om Life Science-klimatet, om näringslivsklimatet och om sjukvården. Alla tre är lika viktiga, men det senaste året har det publicerats speciellt många utredningar och sammanställningar om situationen för svensk Life Science-industri. Rapportsammanställningen kommer även att presenteras under ett av våra seminarier i Almedalen.