Rapport: Sveriges globala konkurrenskraft inom Life Science

4 december 2014

Sveriges Life Science-sektor är livskraftig och i en serie rapporter har Sveriges globala konkurrenskraft inom Life Science studerats. Vi ser att Sverige hamnar i topp i internationella jämförelser av innovationsklimat men varför tappar då Sveriges Life Science-sektor globala marknadsandelar i termer av antal anställda, antal bolag etc?

I en rapport från Vasco Advisers analyseras de globala läkemedelsföretagens bevekelsegrunder och hur Sverige kan bemöta dessa för att öka landets attraktivitet inom Life Science-sektorn.

Rapporten presenterades den 3 december på ett LIFe-time seminarium i Stockholm.