Ny rapport: Stort värde av kliniska läkemedelsprövningar

5 februari 2019

Högre kompetens i vården, kunskapsöverföring och positiv effekt på samhällsekonomin – det är effekten av företagsinitierade kliniska prövningar, enligt en ny rapport beställd av LIF.

Rapporten ”Värdet av kliniska prövningar” från analysföretaget Copenhagen Economics har tagits fram på uppdrag av LIF, med stöd av det statliga innovationsprogrammet Swelife. De danska nationalekonomerna har tidigare gjort en motsvarande undersökning i Danmark.

1 miljon per studie

Enligt rapporten ökar BNP i genomsnitt med omkring en miljon kronor per företagsinitierad klinisk studie. Det är det beräknade värdet av framför allt kompetensutveckling, ökad produktivitet, nya arbetstillfällen, minskade läkemedelskostnader och att den vårdpersonal som arbetar med kliniska studier arbetar längre tid.

Konferens på temat

Rapporten ”Värdet av kliniska prövningar” presenteras vid LIFs seminarium ”Läkemedelsforskning – En självklar del av svensk sjukvård” den 8 mars. Ett seminarium som avslutas med en framåtblickande paneldiskussion om vilka konkreta åtgärder som behövs för att läkemedelsforskning åter ska bli en självklar del av svensk hälso- och sjukvård.

I panelen deltar bland annat Jenni Nordborg, chef Life Science-kontoret, Christina Östberg Lloyd, styrelseordförande Swelife och Medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk, Maria Wästfelt, chef för Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet, Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, Tobias Nässén, Vård- och valfrihetslandstingsråd (M), och Susanna Eklund, handläggare läkemedel och klinisk forskning, SKL.


Anmälan och seminarieprogram ”Läkemedelsforskning – en självklar del av svensk sjukvård” 8 mars, 10.00–12.00, City Life, Stockholm.

Rapporten ”Värdet av kliniska prövningar”