Ny rapport: Konkurrenskraften inom svenska Life Science-kluster

27 augusti 2014

Rapporten lyfter fram olika delar i debatten kring svensk Life Science, och sammanfattar såväl sektorns styrkor och de varningar som finns.

Den behandlar de utmaningar som politiska beslutsfattare står inför när de önskar vidta åtgärder för svensk Life Science, men pekar också på vägar framåt för att lyfta svensk innovationskraft.