X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ny överenskommelse om samverkansregler mellan branschen och sjukvården

13 december 2019

Vårdens och läkemedelsbranschens medarbetare samverkar inom många områden. Allt samröre måste följa de regler som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner, LIF och branschorganisationerna för företag inom medicin- och laboratorieteknik. Den första januari 2020 börjar en reviderad version av regelverket att gälla.

Att den offentligt finansierade hälso- och sjukvården samverkar med läkemedelssektorn är en förutsättning för att utveckla vården till patienterna och göra framsteg inom forskning och nya behandlingar. För att samarbetet ska fungera och fortsätta skapa värde och medicinska landvinningar krävs ett högt förtroende mellan sjukvården, branschen och allmänheten.

Därför finns en uppsättning regler och bärande principer för vad som gäller när anställda inom hälso- och sjukvården och industrin interagerar med varandra. Regelverket, som nu uppdaterats, har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), LIF och branschorganisationerna för de företag som arbetar med medicin- och laboratorieteknik:

– En väl fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin är viktig för hälso- och sjukvårdens framtid men också för den regionala utvecklingen. Alla medarbetare ska känna sig trygga med vad som gäller för att underlätta samverkan, säger Marie Morell ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Reglerna har förtydligats och uppdaterats

Från januari 2020 börjar den reviderade versionen av regelverket gälla. LIFs compliance officer Jonas Duborn berättar om de uppdateringar som gjorts för att hålla samverkansreglerna aktuella och lättillgängliga.

– Det handlar om att anpassa regelverket efter de förutsättningar branschen och sjukvården har att förhålla sig till idag. Bland annat har digitaliseringens möjligheter ökat sedan den förra upplagan av samverkansreglerna. Målet med revideringen har också varit att förenkla och förtydliga. Det ska vara lätt att sätta sig in i vad som gäller vid de olika typer av samverkan mellan sjukvårdspersonal och industri som sker kring utvecklingen av vården. Därför har vi bland annat tagit fram en bilaga med specifikationer av konkreta samverkanssituationer som ska uppdateras kontinuerligt.

Överenskommelsen har tagits fram av SKR, LIF, Swedish Medtech och Swedish Labtech.

Foto på kontaktpersonen
Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer