Ny överenskommelse om personuppgiftslagstiftning

18 december 2015

Ny överenskommelse om personuppgiftslagstiftning LIF välkomnar den överenskommelse som tecknades i går mellan europeiska myndigheter om generell personuppgiftslagstiftning. Fyra års förhandlingar har nu lett till ett balanserat förhållningssätt till regler som avser användning av data för forskningssyfte.

När Europa utvecklas till en datadriven ekonomi är det av avgörande betydelse att lagstiftning om personuppgifter säkerställer individens integritet, samtidigt som den tillåter innovation relaterat till produkter och tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet till nytta för Europas patienter. Förmågan att fånga och bearbeta patientdata från klinisk vardag har en mycket stor potential för en utveckling av en grundläggande förståelse av sjukdomar, för förmågan att kunna utveckla kunskap om sjukdomstillstånd för bättre behandlingsresultat samt för att bidra till effektiv styrning av hälso- och sjukvårdens organisationer.

Welcome Trust, en stiftelse som stödjer europeisk forskning välkomnar överenskommelsen på detta sätt: "Några av Europas mest betydelsefulla medicinska upptäkter, som till exempel länken mellan rökning och cancer och förhållandet mellan matintag och sjukdom, har möjliggjorts genom analys av individdata. Otaliga liv har sparats och världsledande europeisk forskning fortsätter att förbättra hälsa."

- LIF är angelägen om att tillsammans med myndigheter, akademiska institutioner, patientföreträdare och andra intressenter, anpassa det svenska regelverket i anslutning till denna överenskommelse för att värna den svenska forskningen samtidigt som patienternas integritet bibehålls och patientinflytandet stärks, säger Anders Blanck.
Avtalet skall bekräftas av EU-rådet och kommer att behandlas senast den 21 december 2015 av Committee of Permanent Representatives som är sammansatt av de högsta ansvariga i medlemsländernas representation i Bryssel.

Data Protection Package: a historic agreement.