Nominera till Athenapriset

14 juni 2017

Var finns den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nu är nomineringen öppen för förslag till 2017 års pris. Athenapriset arrangeras av VINNOVA och Dagens Medicin, med stöd från bland andra LIF.

Athenapriset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. Athenapriset delas 2017 ut för tionde året. Du kan nominera fram till den 4 juni. Här är länken för nomineringen

Exempel på projekt som kan belönas:

  • Utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention.
  • Nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården.
  • Tjänster eller plattformar som ger patienter ökad tillgänglighet till vården, eller bidrar till ökad patientdelaktighet.

Ett krav för att komma ifråga för Athenapriset är att forskning och utveckling har skett i nära samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

Det behöver inte vara ett stort etablerat företag som är engagerat. Tvärtom, flera av de tidigare årens Athenaprisvinnare är forskare som startat sina egna företag när de sett att det kan finnas en marknad för deras upptäckter. Många universitet och landsting har i dag egna innovationsföretag för att hjälpa sina forskare.

Fjolårets vinnare Erik Hedman, docent och psykolog vid Gustavsbergs vårdcentral utanför Stockholm, fick tillsammans med sina forskarkollegor priset för behandlingen av patienter med social fobi och hälsoångest med hjälp av nätbaserad kognitiv beteendeterapi. Erik är fjärde från vänster på bilden ovan, vilken togs när forskningsminister Helene Hellmark Knutsson delade ut 2016 års pris.

– Det betydde mycket att få priset, det var ett viktigt erkännande för hela vår konstellation av aktörer som samverkar, säger han.

Nu ägnar Erik Hedman sig åt att skriva anslagsansökningar för att forska vidare om internetbaserad behandling av olika typer av problem – förutom hälsoångest även depression och stress, atopiskt eksem och fibromyalgi. Prissumman på 150 000 kronor kommer sannolikt att gå till primärvårdsforskning.

– Det är väldigt roligt att ha fått möjlighet att göra något man annars inte skulle ha möjlighet till, säger Erik Hedman.

 

Bakgrund:

Athenapriset 2017 arrangeras av VINNOVA och Dagens Medicin. Priset stöttas även av Forte, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vetenskapsrådet.

Pristagaren utses av en jury med företrädare från akademi, sjukvård och näringsliv.

Årets juryledamöter är Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa, VINNOVA (juryordförande), Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin, Nina Rehnqvist, ordförande, SBU och initiativtagare till Athenapriset, Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Peter Allebeck, vetenskaplig sekreterare, Forte, Christina Herder, vd Modus Therapeutics, Eva Dahl, medicinsk direktör, Abbvie, Markku Asola, medicinsk direktör, Baxter, Mats Ulfendahl, ordförande i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation samt Bertil Guve, chef, Centrum för teknik i medicin och hälsa, KTH.

 

För mer information om Athenapriset, kontakta Maja Florin, projektledare:
maja.florin@dagensmedicin.se 070-691 24 39.