Nominera till Athenapriset 2019

2 april 2019

Vem står bakom den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nominera dig själv eller någon annan till årets Athenapris senast den 10 juni. Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. 

Athenapriset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor.

Priset arrangeras av VINNOVA och Dagens Medicin med stöd av bland annat LIF.

Nominera till årets Athenapris

2019 delas Athenapriset ut för elfte året. Du kan nominera fram till den 10 juni. Här är länken till nomineringsformuläret

Exempel på projekt som kan belönas:

  • Utveckling och förbättring av diagnostik, behandling eller prevention.
  • Nya metoder, tekniker eller produkter som utvecklar vården.
  • Tjänster eller plattformar som ger patienter ökad tillgänglighet till vården, eller bidrar till ökad patientdelaktighet.

Vem kan få priset?

Ett krav för att komma ifråga för Athenapriset är att forskning och utveckling har skett i nära samverkan mellan vård, akademi och näringsliv.

Syftet med Athenapriset är också att stimulera till samarbete och mångfald och vi ser gärna fler kvinnliga sökande. 

Det behöver inte vara ett stort etablerat företag som är engagerat. Tvärtom, flera av de tidigare årens Athenaprisvinnare är forskare som startat sina egna företag när de sett att det kan finnas en marknad för deras upptäckter. Många universitet och landsting har i dag egna innovationsföretag för att hjälpa sina forskare.

Fjolårets vinnare: en fullständig MR-undersökning av hjärnan på en minut

Förra året vann EPIMix Athenapriset. EPIMix är en fullständig MR-undersökning av hjärnan på en minut som på ett nyskapande sätt bättre utnyttjar MR-teknikens möjligheter, väsentligt kortar tiden för undersökning och därmed gör den tillgänglig för fler. Dessutom kan patientens upplevelse bli mindre obekväm, vilket är särskilt viktigt för barn.

En viktig insats för att förändra och förbättra vårdens arbetssätt med mindre riskfylld teknik och effektivt nyttja samhällets resurser genom gedigen samverkan och vetenskaplig ansats.

Om Athenapriset

Athenapriset 2019 arrangeras av VINNOVA och Dagens Medicin. Priset stöttas även av Forte, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vetenskapsrådet.

Pristagaren utses av en jury med företrädare från akademi, sjukvård och näringsliv.

I juryn

Årets jury består av: Jenni Nordborg (ordförande) – avdelningschef Hälsa, Vinnova, Peter Allebeck – huvudsekreterare, Forte, Anders Kärnell – medicinsk chef, MSD, Susanne Francke Rodau – Director Healthcare Developement, Roche Diagnostics Scandinavia AB, Jan-Ingvar Jönsson – huvudsekreterare medicin och hälsa, Vetenskapsrådet, Christina Kennedy – chefredaktör Dagens Medicin, Nina Rehnqvist – grundare av Athenapriset, Susanna Eklund – handläggare läkemedel och klinisk forskning, Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information om Athenapriset, kontakta Maria Tunebro, projektledare: maria.tunebro@dagensmedicin.se, 070-691 24 39.