X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Niklas Karlberg lämnar ordförandeposten i LIF - Malin Parkler, Pfizer, tar under våren över stafettpinnen

22 januari 2019

Efter drygt tio år som ledamot i LIFs styrelse och nära 4 år som ordförande, lämnar Niklas Karlberg Sverige och antar nya utmaningar på Novartis huvudkontor i Schweiz. Malin Parkler, vice ordförande i LIF och VD i Pfizer tar fr.o.m. den 1 februari över som ordförande.

– Att få möjligheten att arbeta med branschens viktigaste frågor har varit såväl intressant som utmanande. När jag tillträdde som ordförande var min målsättning dels att patienter i Sverige skulle få en bättre och mer jämlik tillgång till nya effektiva läkemedel och dels att Sverige skulle ta tillbaka sin position som ledande Life Science-nation. Vi har kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra. Jag är dock övertygad om att LIFs styrelse under Malins ledning tillsammans med LIF’s kansli kommer att driva detta arbete vidare på ett utmärkt sätt, säger Niklas Karlberg.

– Jag är först och främst väldigt glad över att ha fått det här förtroendet, säger Malin Parkler. Det är också att en stor utmaning att bygga vidare på det förändrings- och utvecklingsarbete som Niklas med framgång har drivit under de senaste åren. LIF har utvecklats till att bli en mycket viktig och trovärdig partner inom svensk hälso- och sjukvård och det är en position som vi måste förvalta väl, säger Malin Parkler.

Niklas och Malin är helt överens om att det är viktigt att Sverige åter kan erbjuda en sjukvård i världsklass som har förutsättningar och incitament att delta i forskning men där det också finns utrymme för samarbete med näringslivet. Det måste också skapas förutsättningar för sjukvården att ta tillvara ny teknik och möjlighet att erbjuda nya moderna läkemedel för att hjälpa patienter till ett bättre liv.

– Att vara med och påverka så att den svenska befolkningen blir friskare och lever längre, vem vill inte vara med och bidra till det? avslutar Malin Parkler.

Niklas Karlberg, VD på läkemedelsföretaget Novartis, valdes in i LIFs styrelse redan 2008 och utsågs som ordförande 2015. Niklas lämnar nu sitt uppdrag som ordförande i LIFs styrelse för att arbeta med internationella uppdrag för Novartis. Niklas behåller dock sin plats som styrelseledamot i LIFs styrelse fram till LIFs stämma i maj. Malin Parkler, VD på läkemedelsföretaget Pfizer, valdes in i LIFs styrelse 2014 och utsågs 2018 till vice ordförande.
LIFs stämma väljer årligen såväl ledamöter till LIFs styrelsen som ordförande och vice ordförande. LIFs stämma hålls den 17 maj.