LIFs synpunkter inför statsministerns kommande Innovationsråd

19 november 2014

LIF välkomnar statsministerns uttalade avsikt att tillsätta och leda ett Innovationsråd för att stärka Sverige som innovationsland. 

LIF har skrivit brev till statsministern och fyra andra berörda ministrar där vi ger våra synpunkter på vad som är viktigt i detta arbete, samt även erbjuder oss att delta i eller på andra sätt bidra till Innovationsrådet.