LIFs Anders Blanck i regeringens expertgrupp för Life Science

3 juni 2015

Regeringen har utsett en expertgrupp inom Life Science. Expertgruppen kommer vara ett rådgivande organ till regeringens nationella samordnare inom Life Science, Anders Lönnberg.

LIFs VD Anders Blanck är en av de sjutton ledamöterna:
– Jag är stolt över att ingå i denna mycket kompetenta grupp och ser fram emot att bidra i arbetet, säger Anders Blanck.

– Det är viktigt att alla goda krafter nu samverkar så att Sverige kan återta position inom Life Science. Det är många länder som vill vara med i konkurrensen och vi måste höja ambitionsnivån och arbeta tillsammans för att lyckas.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.