Life Science-organisationer knyter samarbetsband

18 mars 2016

Torsdagen den 17 mars invigdes Sveriges nya mötesplats för Life Science genom att band knöts mellan organisationerna LIF, IML, Leading Healthcare, Swecare och Läkemedelsförsäkringen. 

Organisationerna är nu samlade på den gemensamma adressen Sveavägen 63, vilket är ett viktigt led i att skapa ökad samverkan i Life Science-frågorna.