LIF om Socialdemokraternas Kongress

9 april 2017

Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. I filmen nedan kommenterar LIFs samhällspolitiske chef JonasVikman Socialdemokraternas Kongress som genomförs 8-12 april i Göteborg.

Jonas Vikman om LIFs deltagande under Socialdemokraternas kongress 2017