X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

LIF i nordisk satsning på kompetensutveckling inom Life Science

4 juni 2019

Ett nytt samarbete mellan fem skandinaviska organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för personer som arbetar med Life Science i Norden. Nu har projektet fått 75 000 euro från Nordplus Horizontal.

LIF är en av organisationerna bakom projektet ”Continuous learning for life science professionals” som omfattar Sverige, Norge och Finland. Förhoppningen är att samarbetet över landsgränserna ska möjliggöra kompetensutveckling med både större bredd och bättre djup, säger Dag Larsson, senior sakkunnig.

”Det var LIFs utgångspunkt när vi intresserade oss för att medverka i ett gemensamt projekt som syftar till att erbjuda utbildningsmöjligheter till alla som är verksamma inom Life Science.”

Projektets mål är att tillhandahålla högkvalitativa utbildningar, både fysiskt och via livesändningar. I framtiden kan satsningen även komma att sträcka sig till Baltikum.

Ökat behov av Life Sciencefortbildning

”Life Science är i snabb utveckling vilket innebär ett ökat behov av aktuella och relevanta utbildningsmöjligheter”, säger Dag Larsson. ”Dessutom jobbar många verksamma inom området redan i dag i projekt över nationsgränserna, så det blir helt uppenbart att vi behöver prova på att erbjuda fortbildning på samma sätt. Vi är glada över att Läkemedelsakademin i Sverige har fått uppdraget att samordna detta och vi är också glada över den projektfinansiering som Nordplus Horizontal erbjuder. Ambitionen är att utvidga upplägget från ett finskt-norskt-svenskt samarbete till att inkludera hela Norden och Baltikum.”

Leds av Läkemedelsakademin

”Continuous learning for life science professionals” leds av Läkemedelsakademin. Övriga medverkande organisationer, förutom LIF, är Lääketietokeskus (Pharmaceutical Information Centre) i Finland samt norska organisationerna Legemiddelindustrien (Norges motsvarighet till LIF) och Oslo Cancer Cluster Incubator.

Om Nordplus Horizontal

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum. Det ger samarbetande organisationer möjlighet till stöd för projekt och aktiviteter som bidrar till kvalitet, innovation och livslångt lärande inom utbildningsområdet. Läs mer på nordplusonline.org.