LIF genomför undersökning - Värdet av kliniska läkemedelsprövningar

25 april 2018

LIF genomför fram till 13 maj en webb-enkät till läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av kliniska prövningar. Undersökningens syfte är att ta fram en samlad bild av värdet av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Värdet kan bestå av bland annat intäkter i relation till kostnader, arbetstillfällen samt kompetensutveckling bland de som arbetar med kliniska läkemedelsprövningar.

Resultaten från projektet är avsett för beslutsfattare och politiker i hälso- och sjukvårdssektorn. Resultaten från projektet vänder sig också till aktörer som i sina respektive roller vill skapa mer plats för kliniska läkemedelsprövningar i hälso- och sjukvården.

Mer om projektet

Undersökningen är initierad av LIF, och finansieras av det statliga innovationsprogrammet SWElife. Till projektet finns knutet en referensgrupp som består av representanter från Kliniska Studier Sverige och ingående regionala noder, Sveriges läkarförbund, Forska!Sverige, branschorganisationerna SwedenBio, Swedish Medtech samt patientföreningarna Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Nätverket mot cancer.

Företaget Copenhagen Economics är kontrakterade att genomföra undersökningen på uppdrag av LIF.

Tillhör du målgruppen?

Länk till webbenkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/522XTW7

Eftersom många aktörer är involverade i det här projektet kan det hända att du får förfrågan om att besvara enkäten från flera håll. Vi ber på förhand om ursäkt om så är fallet, och ber dig att endast besvara enkäten en gång.

Vidare information

Om du har frågor kring enkäten och/eller om du vill ta del av den färdiga rapporten från undersökningen, kontakta gärna Maria Fagerquist, ansvarig för forskningsfrågor på LIF.