Läkemedlens andel av hälso- och sjukvårdskostnaderna minskar

27 mars 2015

Den 27 mars presenterade Statistiska Centralbyrån SCB Hälsoräkenskaperna för 2013. Mellan 2012 och 2013 har de totala löpande hälso- och sjukvårdsutgifterna ökat med 16,2 miljarder kronor från 398,4 miljarder kronor till 414,7 miljarder kronor.

Under samma period har kostnaderna för läkemedel och "andra medicinska icke-varaktiga varor/förbrukningsartiklar" ökat med 999 miljoner kronor från 40,9 miljarder kronor till 41,9 miljarder kronor, och kostnaden för receptförskrivna mediciner har minskat med 5 miljoner kronor.

Kostnaderna för Läkemedel och andra medicinska icke-varaktiga varor/förbrukningsartiklar som andel av de totala löpande hälso- och sjukvårdskostnaderna är år 2013 10,1 procent. På motsvarande sätt är 2013 års kostnader för receptförskrivna läkemedel som andel av de totala löpande hälso- och sjukvårdskostnaderna 6,8 procent.