X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Antal kliniska läkemedelsprövningar

6 februari 2017

Läkemedelsverkets Årsstatistik för kliniska läkemedelsprövningar i Sverige 2016 visar att Sverige, historiskt sett, har bromsat upp på en nivå kring 300 ansökningar per år.

Sedan mitten av 1990-talet har antalet ansökningar till Läkemedelsverket minskat från knappt 600 ansökningar per år, men under de senaste åren har minskningen avstannat och nivån är nu halverad. Läkemedelsverkets årsstatistik visar att det inkom 313

Här finner du Läkemedelsverkets Årsstatistik.

Här finner du även LIFs statistik från tidigare års sammanställningar om kliniska läkemedelsprövningar.