Läkemedelsinformation i sociala medier – vad får man göra?

27 mars 2018

Danska läkemedelsverket Laegemiddelstyrelsen har nyligen kritiserat ett läkemedelsbolag där en anställd publicerat en pressrelease på det sociala nätverket Linkedin. Pressreleasen handlade om ett av företagets läkemedel.

För den som vill veta mer om vad som gäller i digitala kanaler har LIF tagit fram en översikt "Användande av digitala kanaler utifrån Läkemedelsbranschens etiska regelverk".

Rikard Pellas, LIFs Compliance Officer kommenterar vad som gäller i Sverige och i sociala medier:

-Företagen har ansvar för sin läkemedelsinformation i alla medier och pressmeddelanden skall enligt praxis enbart riktas till journalister. Om ett pressmeddelande, om t ex nya rön, istället publiceras på sociala medier så kan det fällas, liksom det gjort i Danmark, för pre-lansering. Oavsett vilka intentioner en anställd har med sin närvaro i sociala medier kan andra användare betrakta denne som en person som både har en yrkesroll och en privatroll. Av detta skäl råder vi alla anställda i läkemedelsföretag att alltid agera som anställd inom läkemedelsbranschen när man är i sociala medier dvs följer LER på samma sätt som läkemedelsföretaget gör.