Läkemedelsbranschens betydelse för Sverige

30 juni 2014

LIF har givit i uppdrag till Vetsam, Institutet för vetenskap och samhälle, att beskriva läkemedelsbranschens samhälleliga betydelse. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Almedalen den 30 juni.

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb – i tillägg till de mera välkända om den stora andelen mycket kvalificerad forskning, och den självklara att den hjälper patienter som tidigare kanske inte haft någon tillgänglig behandling.

När läkemedel och samhällsekonomi debatteras i Sverige handlar det ofta om kostnader. LIF vill med den nya skriften vidga perspektivet.