Läkemedelsbranschen söker operativ och strategisk kommunikatör

13 september 2017

Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare.

Nu förstärker vi vårt kommunikationsarbete och målet är att vara en mer aktiv och synlig aktör i hälso- och sjukvårdsdebatten, framförallt när det gäller läkemedelsfrågor.

Vi söker en nyfiken och erfaren kommunikatör med fokus på webb och sociala medier.

Du kommer att analysera, planera, genomföra och utvärdera olika kommunikationsinsatser. Det innebär såväl strategiskt som operativt arbete. Ämnen och frågor dyker upp som oftast är komplicerade och kräver en kommunikatör med gott omdöme och förmåga att förklara svåra frågor på ett sakligt och enkelt sätt.

Din arbetsplats är i LIF:s ljusa och nyrenoverade lokaler centralt belägna på Sveavägen i Stockholm.

Du kommer att;

  • Planera, utforma, sprida, utvärdera och förvalta informations- och kommunikationsinsatser.
  • Anpassa nyheter och budskap till olika målgrupper.
  • Skriva texter och ansvara för publicering via relevanta verktyg och kanaler.
  • Utveckla kommunikationsarbetet vidare genom sociala medier och i egna kanaler
  • Utveckla arbetet med internkommunikation till våra medlemsföretag.
  • Driva projekt och delta i förändringsarbete.

Kvalifikationer

Du har en gedigen erfarenhet av kvalificerat operativt och strategiskt kommunikationsarbete. Vidare har du ett starkt intresse för samhällsfrågor och kunskaper om hur politiska beslutsprocesser fungerar. Meriterande är om du har egen erfarenhet av arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor och/eller av politiskt arbete, t ex flerårig erfarenhet av liknande arbete i politisk stab.

Du bör vara drivande, flexibel och är framförallt en operativ person som gärna arbetar såväl självständigt som i samarbete med kollegor och externa samarbetspartners. Du tvekar inte heller att hjälpa till med alla typer av uppgifter som snabbt kan uppkomma och behöver hanteras.

Din språkbehandling på svenska och engelska är mycket god både skriftligt och muntligt. Erfarenhet i webbpublicering i Episerver är meriterande.

Vi förutsätter att du har akademisk utbildning inom journalistik, media och kommunikation eller motsvarande. Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid.

Välkommen med din ansökan till LIF, senast den 9 oktober 2017

Har du frågor, kontakta Cecilia Kennerfalk, 0708 539 296. Din ansökningshandling- personligt brev och CV- skickar du till: Cecilia.Kennerfalk@lif.se. Tillträde snarast efter överenskommelse.


Läkemedelsindustriföreningen är en branschorganisation som består av ca 90 medlemsföretag vilka tillsammans står som tillverkare av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. LIF Service AB (LIF) är dotterbolaget och företräder företagen i för dem gemensamma frågor och har därmed fortlöpande kontakter med för branschen viktiga myndigheter, organisationer och beslutsfattare. LIF är vidare en serviceorganisation för medlemmarna och informerar medlemsföretagen om utvecklingen inom viktiga områden genom att bevaka såväl vad som sker nationellt som internationellt och som kan påverka förutsättningar och arbetsförhållanden för deras verksamhet i Sverige. LIF:s verksamhet leds av dess styrelse och LIF:s kansli består av cirka 20 personer. Mycket av LIF:s arbete sker i expertnätverk, olika typer av arbetsgrupper och regionala grupper där flera hundra experter från LIF:s medlemsföretag deltar. Webbsidor som drivs och utvecklas av LIF är bl a LIF.se, Fass.se och webbtidningen LIFe-time.se. LIF delar lokaler med flera andra organisationer, stiftelser och företag där cirka 80 personer arbetar under samma tak. Och alla arbetar mot ett gemensamt mål - att Sverige åter ska bli en ledande Life Science-nation.