Läkemedelsbranschen ökar sitt exportvärde med 20 procent

4 mars 2016

Statistiska Centralbyrån har publicerat ny statistik för handel med varor och tjänster. Statistiken visar att branschen exporterade läkemedel för 71,2 miljarder kronor under 2015, vilket är en ökning med 20,2 procent från föregående år.

Exportökningen innebär att läkemedelsbranschens handelsbalans för 2015 är 37,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 32,9 procent sedan föregående år. Medicinska och farmaceutiska produkter har därmed den näst största handelsbalansen efter Papper, papp och varor därav 60,2 Mdr sek.

Mer information finner du på SCB:s hemsida.