Läkemedelsbranschen och TTIP

6 februari 2015

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett frihandelsavtal under förhandling mellan EU och USA, vilket syftar till att fördjupa det ekonomiska samarbetet mellan dessa två regioner. EU och USA är varandras viktigaste handelspartners. TTIP kommer att skapa världens största regionala frihandelsområde genom att minska handels- och investeringshinder mellan EU och USA.

Den samlade europeiska läkemedelsbranschen är mycket positiv till de möjligheter som ett färdigt TTIP skulle innebära. Ett TTIP-avtal har potentialen att förbättra för patienter, för de berörda ländernas ekonomier och kan snabba på patienterna tillgång till nya landvinningar inom medicinområdet. Förbättringarna för möjligheten att investera och bedriva handel kommer att öka den ekonomiska tillväxten.

För läkemedelsbranschen innebär TTIP en möjlighet för företagen både i USA och EU att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. Tillsammans står de två regionerna för 75 procent av den globala forskningen och utvecklingen inom Life Science, för 1,4 miljoner arbetstillfällen och för 80 procent av den globala försäljningen av nya läkemedel.

TTIP kan bidra till att riva hinder för den gemensamma transatlantiska marknaden inom läkemedelsområdet. Därför anser LIF och vår europeiska paraplyorganisation EFPIA att TTIP kommer att ge viktiga förbättringsmöjligheter genom gemensamma och likalydande regler. Ett sådant avtal bibehåller skyddet för patent och andra immaterialrättsliga frågor, och det kommer att bidra till bättre ömsesidigt marknadstillträde liksom större transparens.

Vi är övertygade om att TTIP kommer att minska skillnaderna mellan våra respektive system och minska byråkratiska hinder, vilket ger patienter på båda sidor Atlanten bättre och snabbare tillgång till säkra och högkvalitativa läkemedel. TTIP handlar inte om avreglering eller att sänka krav på säkerhet och effekt. Vår bransch vill ha och välkomnar mer harmonisering, men på den högsta nivån – det gynnar innovation inom läkemedelsområdet.