Läkemedelsbranschen i Europa orolig för ny fransk lagstiftning.

1 september 2015

De europeiska branschorganisationerna EFPIA, EuropaBio och EUCOPE meddelar idag i ett pressmeddelande att de har lämnat en gemensam skrivelse till den Europeiska kommissionen.

En ny förordning ska ge de franska läkemedelsmyndigheten ANSM rätt att av enbart ekonomiska skäl utfärda ett tillfälligt tillstånd för användning av en produkt på en icke godkänd indikation. Detta anser organisationerna är mycket oroande och strider mot den gemensamma Europeiska lagstiftningen och gällande rättspraxis. Det kringgår även EU:s robusta process för godkännande av nya läkemedel.

- Det är viktigt att kommissionen styr så att ekonomiska överväganden inte har företräde framför patientsäkerheten betonar Richard Bergström, chef för den europeiska branschorganisationen EFPIA.