Läkemedelsbranschen arbetar för minskad antibiotikaresistens

6 maj 2015

Den globala föreningen för läkemedelsbranschen, IFPMA, har släppt rapporten " Rethinking the way we fight bacteria" vilken belyser utmaningar, men också lösningar, på dagens antibiotikaresistens.

Rapporten ger en kort bakgrund till varför antibiotika behövs och varför den har varit livsavgörande under de senaste 50 åren. Rapporten ger också svar på varför människor blir resistenta och hur läkemedelsbranschen kan arbeta för att minska denna antibiotikaresistens.