Jämlik vård ett nationellt ansvar

27 juni 2018

Staten måste ta nationellt ansvar för läkemedel, utvärdering subventioner och finansiering. Endast så kan svenska patienter garanteras en jämlik tillgång till läkemedel. Det skriver LIF och branschföreträdare i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Det ska inte vara det egna landstingets ekonomi som avgör vilka läkemedel och vilken behandling du som patient får tillgång till. Tillsammans med en bred representation av Life Science företrädare, bland annat branschföreningar, läkemedelsföretag och patientföreträdare, skriver LIF ett debattinlägg i Göteborgs-Posten om sin oro för att den pågående läkemedelsutredningen inte ser behovet av ett riktat statsbidrag för finansieringen av subventionerade läkemedel.

Läs hela inlägget här.