IT i vården-priset till journalmallar som gör det enklare att dokumentera i vården

26 november 2015

Pressmeddelande från arrangören:

Årets vinnare av IT i vården-priset offentliggjordes i dag, torsdagen den 26 november, på IT i vården-dagen i Stockholm. Priset utdelades i två kategorier – Juryns pris till bästa landsting, sjukhus eller klinik och Årets nytänkare till en person eller verksamhet som inspirerar till nya sätt att angripa sjukvårdens utmaningar.

Årets pristagare är:

Juryns pris. Kirurgiska kliniken, Region Örebro län.

Årets pristagare utvecklat en modell för strukturerad journalinformation som löser många av de IT-problem som sjukvården brottas med i vardagen. De strukturerade journalmallarna möjliggör automatisk överföring till kvalitetsregister, kunskapsstyrning genom integrering av vårdprogram och kontinuerlig uppföljning av vårdens resultat och kvalitet. En genomtänkt och föredömlig implementering av det nationella e-hälsoarbetet på kliniknivå till stor nytta för både verksamhet och patienter.

Årets nytänkare: Jojnts

Till årets nytänkare utses den digitala artrosskolan Jojnts som har kombinerat mångårig forskning med ny teknologi och på så sätt skapat en plattform för en lätt tillgänglig, evidensbaserad och gränslös behandling av artros som kan nå ut till människor över hela världen.

Fakta om IT i vården-priset:

IT i vården-priset belönar hur sjukvården använder e-hälsa för att skapa nytta för patient, medarbetare och samhälle. Priset ska stimulera användningen och utvecklingen av e-hälsa genom att visa på möjligheten att med IT som verktyg förenkla vårdprocesser, förbättra informations- och kommunikationssätt, öka kvaliteten i vård och omsorg samt förbättra patientsäkerheten.

IT i vården-priset utdelas av Dagens Medicin och Computer Sweden, och stöttas av VINNOVA och LIF, branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen. Pristagarna har utsetts av en jury.

 

Foto: Pax Engström Nyström