Informationsmöte om EU-förordningen Kliniska prövningar och det svenska pilotförfarandet

14 augusti 2017

Tillsammans med berörda myndigheter bjuder vi in till informationsmöte kring EU-förordningen Kliniska prövningar och den svenska implementeringen. Särskilt läggs fokus på det pilotförfarande som pågår och det fönster för nya ansökningar som hålls öppet under september. Syftet är att ni alla ska känna er trygga med pågående processer och få möjlighet att ställa frågor så att ni sedan kan skicka in ansökan om godkännande via pilotansökningsförfarandet.

Inbjudan vänder sig till dig som arbetar på något av LIFs medlemsföretag och möjlighet finns för flera personer per företag att delta. Dock är möteslokalen begränsad till 80 deltagare varför vi kan behöva fördela platserna om intresset är stort.

Datum: 24 augusti 2017, 08.30-11.00
Plats: Svea Konferens, Lokal: Stockholm, Holländargatan 10, Stockholm

Här finner du mer information om mötet (pdf).

Anmäl dig här.