X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Information om hepatit C-läkemedel i Sverige

13 september 2018

I ett aktuellt ärende har flera internationella patient- och läkarorganisationer ifrågasatt ett av patenten för ett av läkemedlen mot hepatit C, och därför vänt sig till europeiska patentverket, EPO. LIF vill komplettera mediebilden med information om läkemedel mot sjukdomen i Sverige.

De senaste åren har ett flertal nya och i princip helt botande läkemedel mot hepatit C forskats fram av flera olika läkemedelsföretag. I dag finns tio läkemedel som är godkända för subvention av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Efter trepartsöverläggningar mellan TLV, företagen och landstingen fattade TLV i december 2017 nytt beslut om subvention för samtliga dessa läkemedel. Sex av läkemedlen beviljades subvention oavsett fibrosgrad, det vill säga hur allvarligt sjuk patienten är. Fyra av läkemedlen subventioneras endast för de svårast sjuka.

Detta innebär att alla personer i Sverige som är smittade med hepatit C kan ges botande behandling.

Priset per behandlad patient regleras i särskilda avtal mellan företagen och landstingen där rabatter på respektive läkemedels listpris ges. De exakta priserna i avtalen är sekretessbelagda men priset per patient ligger under 100 000 kronor.

Utvecklingen inom hepatit C-området visar tydligt att det internationella patentsystemet för läkemedel är en förutsättning för att nya innovativa läkemedel ska kunna forskas fram och utvecklas. Området präglas av stark konkurrens mellan företagen, vilket också inneburit att priserna har sjunkit drastiskt.

En kvarstående utmaning för hälso- och sjukvården är att nå ut till smittade personer och erbjuda behandling. Mörkertalet är stort och många smittade är sprutmissbrukare och därför svåra att nå med vårdinsatser. Nära samverkan behövs mellan infektionskliniker och sprututbytesenheter för att testa personer och erbjuda behandling. Regeringen har därför gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera hur arbetet med att behandla, förebygga och förhindra smittspridning av hepatit C kan förbättras. Underlaget ska visa hur Sverige ska kunna leva upp till WHOs mål om att hepatit C ska utrotas till år 2030.