Idéprogram för svensk Life Science

24 juni 2014

För att Sverige ska återta positionen som ledande inom hälso- och sjukvård krävs en nationell satsning och ökad samordning. Det är slutsatsen efter att representanter för svensk läkemedels- och medicinteknikindustri, hälso- och sjukvård, akademin, patientorganisationer och politiken samlats för att gemensamt utarbeta en idéplattform för en stärkt svensk Life Science.

Idéprogrammet har sin utgångspunkt i två seminarier och en workshop som hållits i Riksdagen under 2013 och 2014 där representanter för över 200 aktörer inom svensk hälso- och sjukvård medverkat.

LIF, SwedenBio och Swedish Medtech kommer nu att med utgångspunkt i programmet ta fram en konkret handlingsplan för svensk Life Science.