X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Globalt initiativ i kampen mot resistenta bakterier

21 januari 2016

Över 80 globala läkemedelsföretag, samt en rad diagnostikföretag och internationella branschorganisationer går i dag i samband med World Economic Forum i Davos ut i en gemensam deklaration om att trappa upp kampen mot resistenta bakterier. Det är ett mycket välkommet och viktigt initiativ. Utvecklingen av bakterier som är resistenta mot antibiotika är alarmerande, och det är ingen överdrift att påstå att det utgör ett allvarligt hot mot hela mänskligheten. Om inte trenden kan vändas riskerar vi hamna i en situation där det inte finns någon bot för helt vanliga sjukdomar.

Den globala deklarationen är helt unik och utgör en viktig milstolpe i kampen mot resistenta bakterier och för en ansvarsfull antibiotikaanvändning. För första gången har samtliga världsledande läkemedelsföretag, diagnostikföretag och branschorganisationer kommit överens om en rad principer för hur befintliga antibiotika bör användas, och om forskning och utveckling av nya läkemedel, diagnostik och vacciner. Deklarationen uppmanar regeringar världen över att besluta om konkreta åtgärder i samverkan med företagen och att stödja utvecklingen av nya antibiotika.

Sverige har länge varit ett föregångsland i kampen mot resistenta bakterier. Folkhälsominister Gabriel Wikström har pekat ut antibiotikafrågan som ett högt prioriterat område, och inom kort presenteras en ny nationell antibiotikastrategi av regeringen. Sverige har trots vår litenhet definitivt en viktig global roll att spela som pådrivare och gott exempel för andra länder. LIF stödjer detta arbete och ser gärna att samarbetet mellan myndigheter och läkemedelsföretagen fördjupas ytterligare.

Viktiga delar i deklarationen är att läkemedelsföretag och regeringar måste arbeta nära tillsammans för att åstadkomma en hållbar och förutsägbar antibiotikaanvändning. Framför allt måste vi komma överens om en ny stabil finansieringsmodell som bryter kopplingen mellan försäljningsvolym och intäkter.

Läkemedelsföretagen åtar sig å sin sida att med kraft verka för att antibiotika endast ska användas av patienter som verkligen behöver dem, att verka för minskad antibiotikaanvändning inom djurhållning, samt för att minska miljöeffekter av antibiotika.

Företagen åtar sig att fortsätta göra betydande forskningsinvesteringar för att få fram nya antibiotika. Man vill också se fler och ännu större samarbetsprojekt med offentliga aktörer, vilket EU-projektet IMI (Innovative Medicines Initiative) är ett bra exempel på.

Anders Blanck

Relaterat innehåll