Fyra rapporter om svensk hälso- och sjukvård

13 juli 2015

Under Almedalsveckan presenterades fyra nya rapporter som alla tar upp olika aspekter av svensk hälso- och sjukvård.

Rapporterna, som är framtagna av Forum for Health Policy, i samarbete med LIF, har som syfte att skapa arenor för dialog och kunskapsutbyte inom en rad viktiga frågor. Nedan kan du ladda ner de fyra rapporterna.