Forskande läkemedelsföretag satsar 800 milj i samarbeten med vården

1 juli 2016

Rapporteringen till LIFs portal med redovisning av värdeöverföringar mellan företag och sjukvården och dess personal är nu avslutad för redovisningsåret 2015. Sammanlagt satsar företagen omkring 800 miljoner kronor i sådana samarbeten, varav 625 milj är direkt ersättning för forskning och utveckling som sker ute i sjukvården.

LIFs VD Anders Blanck skrev i en artikel i LIFs e-tidning LIFe-time i våras, långt före publiceringen:
– Oavsett hur stor totalsumman blir, kommer den inte att vara tillräcklig. Jag vill att den ska bli större. Det är via fler och större forskningsinvesteringar och samarbetsprojekt som företagen och sjukvården tillsammans får Sverige att växa som Life Science-nation.

Informationen är nu tillgänglig för alla. Varje år kommer informationen att uppdateras. Rapporteringsmallarna omfattar följande kategorier:

  • Forskning och utveckling: Ersättning till kliniker och sjukhus för deltagande i kliniska läkemedelsprövningar och motsvarande utvecklingsprojekt. Redovisas som en klumpsumma per företag
  • Konsultation: Ersättningar till enskilda medarbetare eller till sjukvårdsenheter för konsultation. Begreppet omfattar exempelvis föreläsningar, utbildningar eller andra expertuppdrag. Alla ersättningar till kliniker och andra sjukvårdsenheter är helt öppna. Enligt personuppgiftslagen (PUL) måste enskilda medarbetare ge sitt samtycke till öppen rapportering. I de fall medarbetare inte gett samtycke redovisar företagen anonymiserat antalet läkare och den sammanlagda ersättningen till dessa läkare.
  • Donationer: Utbetalningar som avser donationer till forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården. Utbetalningar kan enbart gå till kliniker och institutioner, inte till enskilda personer.
  • Sponsring: Utbetalningar som avser marknadsföring för ett företag i samband med olika möten och konferenser.

Bakgrund:

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vilka är den europeiska motsvarigheten till LIF, antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård skulle göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige. Nu är den första publiceringen, som avser inkomståret 2015, genomförd inom alla EFPIAS medlemsländer.