För ett konkurrenskraftigare Sverige – Handlingsplan för Life Science

8 november 2018

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade våren 2018 en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige. Det handlar om forskning och utveckling, introduktion av innovativa behandlingsmetoder och åtgärder för att att Sverige ska bli förstahandsval vid investeringar och etableringar.

Åtgärderna är framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar vi den samlade svenska life science-sektorn från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.