Flera generiska läkemedel förlorar marknadsföringstillståndet

26 januari 2015

Läkemedelsverket återkallar marknadsföringstillståndet för flera generiska läkemedel på grund av påtagliga brister i studier som genomförts på dessa läkemedel. Det är ett forskningsföretag i Indien som varit föremål för utredning.

Inom det europeiska läkemedelssamarbetet inleddes i september 2014 en utredning sedan en inspektion vid företaget GVK Biosciences i Hyderabad i Indien funnit att vissa data manipulerats i studier som utförts vid laboratoriet.

Utredningen leder till att ett femtontal generiska läkemedel i Sverige tillsvidare förlorar marknadsföringstillståndet.