Den globala läkemedelsbranschen satsar 1000 miljarder på forskning

25 februari 2015

Den internationella branschföreningen för läkemedelsbranschen, IFPMA, har sammanställt "Facts and Figures 2014" vilken visar vilket bidrag branschen ger till människor och samhället. Sammanställningen visar bland annat att 5 av 10 globala forskningsintensiva företag är läkemedelsföretag. 2013 ökade även läkemedels- och biotechbranschen sina forsknings- och utvecklingskostnader med 2,4%. Statistiken visar att läkemedelsbranschen gör betydande insatser för att stärka den globala innovationskraften.

De senaste 10 åren har över 340 nya läkemedel mot svårbehandlade sjukdomar godkänts. Införandet av dessa innovativa läkemedel har flera positiva effekter på samhället. Läkemedlen förbättrar patienters hälsa vilket leder till färre sjukhustimmar- och kostnader. Patienterna kommer även tillbaka till arbetet fortare, vilket också bidrar positivt till samhällsekonomin.