Den europeiska läkemedelsindustrin lanserar ”Health and Growth” - ett steg mot en gemensam Life Science-strategi

5 juni 2014

EFPIA, den europeiska paraplyorganisationen för forskande läkemedelsföretag, i vilken LIF är medlem, lanserar den 5 juni Health and Growth, ett dokument som anger nödvändiga steg för att i partnerskap med andra intressenter lösa Europas problem både på hälso- och konkurrenskraftsområdet. Det innehåller konkreta förslag för att förbättra hälsan för Europas befolkning, skapa nya jobb och för att åter göra Europa ledande inom forskning och utveckling.

- Endast genom en markant förbättring av européernas hälsotillstånd, stödd av mer innovation, kan vi hålla sjukvårdskostnaderna under kontroll, säger EFPIA:s ordförande Christopher Vierbacher i ett pressmeddelande.

Nu även på Svenska!