Debatt i Bryssel 2 maj: Hard choices in healthcare

7 maj 2018

Hälso- och sjukvården i Europa står inför många utmaningar. Att öka patientinflytandet och samtidigt hitta fungerande former för prioriteringar är några av dem.

Tankesmedjan Friends of Europe anordnade 2 maj ett samtal på temat "Life at what cost? - Hard choices in healthcare". Utgångspunkten var hälso- och sjukvårdens utmaningar: ett komplext medicinskt landskap med många aktörer som måste samverka. En utmaning är det finansiella läget – begränsade resurser kombinerat med en växande och åldrande befolkning innebär att sjukvårdspolitiker måste fatta svåra beslut om prioriteringar. Hur ska framtidens vård organiseras och hur ska patienterna kunna bli mer involverade i den egna vården. Till det kommer beslut om investeringar i ny teknik och digitalisering.

Riksdagsledamot Penilla Gunther (KD) med stort intresse för både vård- och Life Science-frågor var den enda svenska deltagaren i panelen:
- Det var ett bra och viktigt samtal. Vi som deltog hade alla olika roller och erfarenheter. Representanter för vård, näringsliv och patienter behöver mötas och diskutera.

Samtalet inleddes med en film framtagen särskilt för dagen, Axiom. Filmen handlar om en kvinnlig astronaut som tappat kontakten med jorden och tvingas leva i ensamhet under 189 dagar.

- "Lost in space" är en bra metafor till hur man ibland kan känna sig som patient, när man inte vet hur man ska få kontakt eller vem som ska lämna besked om vad som ska hända, säger Penilla Gunther.

Att Penilla Gunther blev tillfrågad om att medverka tror hon beror på tidigare europeiska samarbeten som hon deltagit i:
- Jag är starkt engagerad i frågor som handlar om hur vi kan öka patientinflytandet och på EU-nivå har jag bland annat arbetat frågor om orphan drugs, nationella riktlinjer för sällsynta diagnoser och ökad kunskap om hjärtsvikt.

Med i panelen var också Andrzej Rys, European Commission Director for Health Systems, Medical Products and Innovation at the Directorate General for Health and Food Safety.
- EUs beslut påverkar den svenska politiken. Jag tog chansen att föra fram att jag tycker att EU måste bli bättre på att följa upp fattade beslut, så vi vet om och hur de fungerat.

Penilla Gunther hoppas att debatten om prioriteringar ska fortsätta på hemmaplan:
- När vi pratar om prioriteringar så handlar det inte bara om finansiering. Vi måste väga in andra värden och inte minst ta hänsyn till vad patienten själv vill vara med om. Men det motsäger inte att det kanske är dags för en ny Prioriteringsutredning i Sverige? Den senaste är ju från början av 1990-talet!