Dags att nominera till Athenapriset 2016

15 april 2016

Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning och delas i år ut för nionde gången.

Syftet med priset är att lyfta fram klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet där sjukvård, akademi och näringsliv har samarbetat för att utveckla den svenska sjukvården. Fram till den 5 juni kan du nominera årets pristagare.

Läs mer om hur du kan nominera till Athenapriset här.