Dags att nominera till Athenapriset 2015

7 april 2015

Athenapriset är Sveriges största pris för klinisk forskning och delas i år ut för åttonde gången.

Syftet med priset är att lyfta fram klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet där sjukvård, akademi och näringsliv har samarbetat för att utveckla den svenska sjukvården. Fram till den 14 juni kan du nominera årets pristagare.