Dag Larsson om LIF:s deltagande under Centerns partistämma 2017

29 september 2017

Intervju med Dag Larsson av Ia Wadendal

Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. I filmen ovan kommenterar Dag Larsson, LIF:s ansvarige för regionala frågor, varför det är viktigt att vara med på Centerns partistämma som genomförs mellan den 28 september och 1 oktober i Malmö.