Brexit och patienters tillgång till läkemedel i Europa

16 januari 2019

Den 15 januari fattade brittiska underhuset beslut om att avslå både avtalet och den politiska deklarationen som hade förhandlats fram mellan EU och Storbritannien om Brexit. Att Storbritannien nu riskerar att lämna EU utan att det finns ett avtal som reglerar utträdet får konsekvenser på många områden.

När det gäller läkemedelsområdet konstaterar Efpia, den europeiska branschorganisationen för läkemedelsföretag: "Med utsikterna om att Storbritannien lämnar Europeiska unionen på ett oordnat sätt den 30 mars 2019 utan en överenskommelse finns det väldigt reella, konkreta och omedelbara hot mot patientsäkerhet och folkhälsa i både Storbritannien och hela Europa."

Efpias uttalande i sin helhet finns på deras hemsida

I processerna runt Brexit med koppling till de regelverk som styr läkemedelsområdet inom EU kommer ett antal klargöranden och beslut att krävas under kommande veckor. I detta sammanhang är Sverige och svenska läkemedelsverket viktiga aktörer.