Avtal kring Life Science viktigt efter Brexit

13 juli 2017

Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU.

I brevet till Storbritanniens David Davis och EU:s Michel Barnier lyfter organisationerna fram vikten av en överenskommelse mellan parterna om fortsatt nära samarbete för att undvika negativa effekter för patienter i Europa efter mars 2019 då Storbritannien lämnar EU.

Den överenskomna ordningen i förhandlingarna är att först när den komplicerade skilsmässoförhandlingen är klar och Brexit är ett faktum ska förhandlingar om Storbritanniens framtida förhållande till EU inledas. Företrädarna uttrycker i brevet oro för konsekvenserna av detta för Europas Life Science-industri och för patienterna.

"Som ni vet är vår bransch starkt integrerad i hela Europa och reglerad via EU-lagstiftning genom ett komplicerat regulatoriskt system mellan EU-institutioner, medlemsstater och nationella myndigheter. Det är viktigt med tydliga besked så tidigt som möjligt för att läkemedelsbranschen att anpassa sig till nya regler som säkerställer patienternas tillgång till läkemedel", skriver organisationerna.

Ett samarbetsavtal mellan Storbritannien och EU inom läkemedelsområdet är viktigt för såväl folkhälsan som patientsäkerheten, menar organisationerna. Man lyfter fram vikten av att förändrade handelsregler inte får påverka forskning, utveckling, tillverkning och tillhandahållande av läkemedel negativt. Detsamma gäller det europeiska systemet för säkerhetsövervakning av läkemedel.

Läs brevet till Brexit-förhandlarna.

 

Foto: Mostphotos (omfattas inte av CC, all rights reserved).