Alltfler läkemedel utvecklas av svenska företag

5 januari 2017

Svenska läkemedelsföretag har alltfler läkemedelskandidater i klinisk utveckling, visar den årliga sammanställning som görs av Sweden Bio.

Under 2016 fanns 144 kliniska utvecklingsprojekt med nya läkemedel, 37 fler än under 2015. De tidiga projekten i fas 1 har ökat med 40 procent, och projekten i fas 2 med cirka 20 procent. Projekten i fas 3 har mer än fördubblats, från 7 till 17 projekt.

Små och medelstora svenska företag har en stor ansamling av projekt i fas 2. I enkätsvar anger företagen att en bromsande faktor är att hitta partners och finansiering till de stora och mycket kostnadskrävande fas 3-studierna.

Läs mer:

Artikel i LIFe-time om projekten inom svenska företag