X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sverige och Storbritannien skriver avsiktsförklaring för att stärka Life Science

27 maj
Anna Ekström och Minister George Freeman

Sverige och Storbritannien är starka Life Science-kluster där samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården banat väg för ländernas medicinska framgångar. För att skapa starkare kluster genom samverkan över landsgränserna skrev länderna under en avsiktsförklaring den 27 maj.

– Storbritannien är en mycket viktig forsknings- och handelspartner för Sverige och vi samarbetar inom många områden. Både Sverige och Storbritannien har starka traditioner inom forskning och innovation och är världsledande inom Life Science. Covid-19-pandemin visade tydligt vikten av att ha en framstående life science-sektor och jag hoppas att ett fördjupat samarbete kan leda till ytterligare framsteg inom området, säger utbildningsminister Anna Ekström i sitt pressmeddelande inför avsiktsförklaringen.

Avsiktsförklaringen skrivs under av Utbildningsminister Anna Ekström och Minister George Freeman i närvaro av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf och Hennes Majestät Drottning Silvia.

I ett första skede innebär avsiktsförklaringen att möjliga samarbeten inom tidig diagnostik, genomik, kliniska prövningar, regulatorisk innovation, implementering av innovation, tillverkningsprocesser och hållbarhet ses över.

– Både Sverige och Storbritannien har ambitiösa Life Science-strategier, och för att vidare utvecklas som ledande Life Science-nationer ser jag väldigt positivt på att regeringarna idag skrivit under en avsiktsförklaring som främjar samarbetet mellan länderna, säger Anders Blanck, vd på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Avsiktsförklaringen är en betydande milstolpe för vår industri, för oss på AstraZeneca och för den samverkan som krävs för att vi ska kunna fortsätta att vara världsledande inom life science i Sverige. Det ger oss ännu mer kraft att utnyttja de synergier som finns i samarbetet mellan våra två länder. Inte minst inom områden som kliniska prövningar, tidig upptäckt av sjukdom, uppföljning av behandling och för att vidare kunna utveckla metoder för att arbeta med hållbarhet och hälsa, säger Suzanne Håkansson, ansvarig för myndighetskontakter, AstraZeneca.

De svenska och brittiska Life Science-kontoren kommer att ansvara för samordning och implementering av avsiktsförklaringen.

Foto på kontaktpersonen

VD

Ledamot EFPIA PAC och NCIC. Ledamot IFPMA Council.

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar